Instalacja w Narodowym Banku Polskim

Rzeźba wykonana dla Narodowego Banku Polskiego, dla której insporacją był element graficzny wystepujący na banknotach – gilosz

Gilosz to zawiły rysunek ornamentowy wykonany z wielu cienkich linii krzywych, zestawionych w różnorodnych kombinacjach, posiadający cechy uporządkowania i konsekwencji, oraz zbliżoną gęstość na całej powierzchni, stosowany jako trudne do podrobienia tło. Gilosz jest rysunkiem nienarzucającym się swoim wyglądem, zestawionym z jasnych linii, często kolorowych i umożliwia czytelne nadrukowywanie na nim tekstów nawet w małym stopniu pisma.

Gilosz używany jest do zabezpieczenia druku w rozmaitego rodzaju papierach wartościowych i innych dokumentach. Może też mieć charakter dekoracyjny. Może występować samodzielnie (np. na wewnętrznych stronach okładki ważnych dokumentów), lub jako tło dla innych elementów, np. na banknotach, gdzie jest drukowany techniką irysu.

prace-konserwacyjne-rzezba-instalacja-warszawa
prace-konserwacyjne-rzezba-instalacja-konsewatorskie-warszawa

Rzeźba współczesna wykonana w gmachu Narodowego Banku Polskiego.